خانه رویایی

ایده هایی برای نصب تابلو در خانه

دیوارهای خالی یا قدیمی را میتوانید با ترکیب تابلو ها تزیین کنید. از ترکیب سایز و حتی رنگ های متفاوت استفاده کنید.
آنچه را که حس خوبی به شما می دهد بر روی دیوارهایی که بیشتر می بینید، نصب کنید.
در نصب تابلو، فاصله مناسب دید را از کف و سقف در نظر بگیرید.
از رنگ های متناسب با دکوراسیون اتاق، نیز می توانید برای تابلو ها استفاده کنید.
محل نصب تابلو ها الزاما دیوار نیست. روی شومینه، رف ها ، میز ، داخل کتابخانه و حتی فضای بین کابینت ها و یا قفسه ها نیز می تواند جای تابلو باشد.
در محل کار برای تلطیف فضا و ایجاد حس خوب زندگی از تابلو استفاده کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *